2 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

ژنرال می گوید: "اما کاخ سفید برای تأیید خطرات احتمالی برای نیروهای نظامی در نیجر تأیید می کند

پشتیبانی از خانه های آریافایا هنوز برای تأیید هزینه های خطر برای نیروهای نظامی در نیجر است SaysBy HELENE COOPER و THOMAS GIBBONS NEFFMARCH 6 2018 ادامه مطلب خواندن داستان اصلی این صفحه ادامه مطلب خواندن پنجره اصلی پنجره magnum magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun window magnum headlineBalancer initialize تابع عکس var شکل fragment storyHeader var html header headline storyMeta mediaActionOverlay supportedBy var story